הוספה להזמנה קבועה
פתח הזמנה קבועה חדשה
כניסת לקוחות רשומים
רשום הערה

   זיכויים

   לציבור לקוחותינו שלום,

   לידיעתכם, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, כלל שוברי הזיכוי שהונפקו ע"י הרשת תקפים למשך שנתיים מיום הנפקתם.

   שוברי הזיכוי אינם מוגבלים בתנאים.